stemproblemen stemklachten stemkwaliteit stemcoach stem optimaliseren

We maken van jou graag je eigen stemcoach

Iedereen kan stemproblemen krijgen, zowel kinderen als volwassenen. Een aanslepende verkoudheid kan het begin van stemproblemen zijn. Maar ook vermoeidheid, stress, hormonale veranderingen, te grote stembelasting bij bv. lesgeven, allergieën, enz. kunnen de stem negatief beïnvloeden. Stemproblemen

Voorbeelden van stemklachten zijn:

 • keelpijn na spreken
 • heesheid of ruw stemgeluid
 • stemvermoeidheid
 • kortademigheid
 • stembreuken
 • tremor
 • wegvallen van de stem
 • veel kuchen en keelschrapen
 • vaak een droge mond
 • te zwak volume
 • beperkt bereik
 • onstabiele stem
Eerste stap

Bij stemklachten contacteer je eerst een NKO-arts. Deze kan uitmaken of het om een organisch stemprobleem gaat (bv. stembandcyste, stembandknobbel, stembandverlamming,…) of een functioneel probleem: je gebruikt je stem foutief ( vb. geen ademsteun, ..) of je doet aan stemmisbruik (bv. roepen ,te veel praten, …) Vaak is het een combinatie van beide.

Wat doen wij?

Na een grondig onderzoek gaan we samen aan het werk om met gerichte stemoefeningen en het wijzigen van gedragspatronen de meest optimale stemkwaliteit te bekomen. We maken van jou graag je eigen stemcoach.

Voor meer informatie en nuttige tips verwijzen we naar ‘de stemstudio’

Het gebruik van je stembanden

Je stem optimaliseren?

De LogoStudio / de stemstudio is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die hoge eisen stellen aan hun spreekstem.

Ben je op zoek naar stemcoaching, dan verwijzen we graag naar de stemstudio.

 

De Stemstudio

De LogoStudio. Elke persoon is uniek. Wij stemmen het logopedisch traject af op je persoonlijke behoefte. Een open, eerlijke en respectvolle communicatie is voor ons zeer belangrijk.

TOP