Een mens heeft niet alleen een gezicht, hij IS ook een gezicht.

 

Wat is

mimetherapie?

Mimetherapie is een behandelmethode, gericht op het optimaal herstel van restverschijnselen na een perifere aangezichtsverlamming (facialis parese of paralyse).

facialis parese
paralyse
aangezichtsverlamming
Wat doen wij?

• Grondige bevraging, observatie en metingen van de asymmetrie van het gelaat in rust en bij beweging (met registratie op foto en video)

• Informatie over de diagnose, behandeling, prognose

• Advies omtrent het oog, eten, drinken, praten en mondhygiëne

• Ontspanning en massage

• Oefeningen om de afzonderlijke spieren te leren coördineren

• Oefeningen om synkinesen (ongewenste meebewegingen) te onderdrukken

• Oefeningen voor oog- en lipsluiting

• Oefeningen voor het spreken

• Oefeningen voor de gelaatsexpressie

Waarschuwing!

Ga bij symptomen van een aangezichtsverlamming nooit op eigen houtje oefenen. Bij de behandeling dienen de instructies van de therapeut strikt opgevolgd te worden. Foutief (bijvoorbeeld te krachtig of te groot) oefenen kan nadelige gevolgen hebben die onomkeerbaar zijn.

Wij raden daarom aan deze therapie enkel te volgen bij een logopedist of kinesist met een getuigschrift van specialisatie in de mimetherapie.

Onze logopediste Inge Van Hoydonck heeft deze specialisatiecursus gevolgd aan het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen o.l.v. Carine Beurskens.

TOP