Parkinson

Communiceren maakt ons, mensen, tot mensen.

Als je moeilijkheden ondervindt met het praten, kan dat een zware impact hebben op het sociale functioneren. Medicatie is noodzakelijk bij de behandeling van de ziekte van Parkinson maar heeft meestal te weinig invloed op het spreken.

Daarom is logopedie bij communicatieproblemen sterk aan te raden.

Parkinson
slikken

Welke problemen kan je ervaren als Parkinsonpatiënt?

- Mijn omgeving zegt dat ik te zacht praat maar ik besef dat zelf niet.
- Men zegt dat ik mompel.
- In een groep word ik vaak niet gehoord.
- Het gesprek gaat te snel, ik kan niet meer volgen.
- Spreken vergt van mij een steeds meer inspanning.
- Mijn denken is vertraagd.
- Switchen van het ene onderwerp naar het andere lukt niet vlot meer.
- Ik heb speekselvloed.
- Ik verslik me regelmatig.
- ...

Wat doen wij?

De logopedische aanpak bij de ziekte van Parkinson gaat verder dan enkel het behandelen van de symptomen. Ons doel is om de levenskwaliteit te verhogen waarbij we rekening houden met jouw persoonlijke factoren en omgevingsfactoren.

Wij geven tips en oefeningen voor het verbeteren van:
- spraakverstaanbaarheid
- slikken
- cognitieve vaardigheden

verwardheid


Samenwerking

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Samenwerking met andere medische en paramedische disciplines is een must. Daarom wisselen wij informatie uit met de behandelende neuroloog. Indien je ook therapie volgt bij een kinesitherapeut, psycholoog, diëtist en/of ergotherapeut zorgen wij voor regelmatig overleg.

Het betrekken van de mantelzorg in de behandeling vinden wij zeer belangrijk. Oefeningen doen bij de logopediste is enkel zinvol als er ook aandacht is voor de toepassing van het geleerde spreekgedrag in de dagelijkse leefsituatie. En daarvoor zijn uitwisselingsgesprekken met de mantelzorg erg nuttig.

TOP